BEZPEČNOST
EFEKTIVITA
STANDARDY
518 343 804   222 938 871   forward@forwardline.cz   
vyhledat Vyhledej
  O NÁS   |  SLUŽBY   |  REFERENCE   |  KONTAKTY   |  KARIERA   |  PARTNEŘI  
NOVINKY
 
ŘÍJEN 2014 - 16.10.2014 připravujeme kurz METROLOG v praxi a 21.-22.10.2014 kurz BEZPEČNOST INFORMACÍ dle ISO/IEC 27001:2013 - požadavky revidované normy, nejen pro interní auditory
září 2014 - FORWARD Line a.s. pořádala kurz Interní auditor ISO 9001:2008 s přípravou na revizi 2015, účastníkům se nejvíce líbil výklad interaktivní formou, široké objasnění problematiky a praktické příklady.
květen 2014 - společnost FORWARD Line zahájila práci na projektu implementace Systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 18001 a SCC (Safety Certificate Contractors) ve společnosti PERI největším výrobcem, prodejcem a nájemcem systémů bednění a lešení na světě.

Více novinek
NOVINKY NA EMAIL
 
Chci zasílat informace o nových službách


Systémy managementu sociální odpovědnosti – Social Accountability (SA)

Standard SA8000 je založen na množství existujících norem mezinárodních lidských práv. SA8000:2001 představuje průhlednou, měřitelnou a ověřitelnou normu zabývající se 9 základními oblastmi: dětská pracovní síla, donucování pracovních sil, ochrana zdraví a bezpečnost při práci, právo na sdružování, diskriminace, udržení kázně, pracovní doba, odměna za práci, management.

Přínosy systému

  • Zvýšení důvěryhodnosti a dojmu u zákazníků a profilu organizace, zvýšení atraktivity společnosti jako zaměstnavatele
  • Zlepšení interní i externí komunikace a dodavatelsko-odběratelských vztahů.
  • Předcházení sankcím a trestním postihům, identifikace a zabránění opakování chyb jejich účinným řízením.

Co získáte

  • Doporučení k vydání certifikátu od akreditovaného certifikačního orgánu, odbornou pomoc při jeho výběru.
  • Identifikace platné legislativy a předpisů, identifikace a vyhodnocení nebezpečí a rizik.
  • Metodické vzory pro tvorbu dokumentů, zpracování dokumentace, odborné konzultace a poradenství.
  • Odborné proškolení managementu a dalších pracovníků.
  • Provedení posouzení splnění požadavků normy u dodavatelů a subdodavatelů, předcertifikační audit.
  • Integrace systému managementu sociální odpovědnosti do kteréhokoliv jiného systému řízení

Pro koho je SA8000

Systém je možné zavést v jakékoli organizaci bez ohledu na její zaměření, produkty či velikost.


  NAPIŠTE NÁM   |  MAPA STRÁNEK   |  SLOVNÍK POJMŮ