BEZPEČNOST
EFEKTIVITA
STANDARDY
518 343 804   222 938 871   forward@forwardline.cz   
vyhledat Vyhledej
  O NÁS   |  SLUŽBY   |  REFERENCE   |  KONTAKTY   |  KARIERA   |  PARTNEŘI  
NOVINKY
 
ŘÍJEN 2014 - 16.10.2014 připravujeme kurz METROLOG v praxi a 21.-22.10.2014 kurz BEZPEČNOST INFORMACÍ dle ISO/IEC 27001:2013 - požadavky revidované normy, nejen pro interní auditory
září 2014 - FORWARD Line a.s. pořádala kurz Interní auditor ISO 9001:2008 s přípravou na revizi 2015, účastníkům se nejvíce líbil výklad interaktivní formou, široké objasnění problematiky a praktické příklady.
květen 2014 - společnost FORWARD Line zahájila práci na projektu implementace Systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 18001 a SCC (Safety Certificate Contractors) ve společnosti PERI největším výrobcem, prodejcem a nájemcem systémů bednění a lešení na světě.

Více novinek
NOVINKY NA EMAIL
 
Chci zasílat informace o nových službách


Systém řízení kvality ve zkušebních a kalibračních laboratořích

Mezinárodní norma ISO/IEC 17025 obsahuje všechny požadavky, které musí zkušební a kalibrační laboratoře splňovat, pokud chtějí prokázat, že jsou způsobilé a schopné dosahovat technicky platných výsledků. Akreditační orgány, které osvědčují způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, používají tuto mezinárodní normu jako základ pro jejich akreditaci. 

Přínosy systému

  •  Celkové posílení stávajícího systému řízení laboratoře.
  •  Zlepšení prestiže a image laboratoře.
  •  Lepší úspěšnost ve výběrových řízeních.
  •  Eliminace nebo minimalizace nákladů plynoucích ze zjištěných neshod
  •  Zavedení pořádku (zejména v organizační struktuře, dokumentaci atd.)

Pro koho je ISO/IEC 17025 určena

Tato mezinárodní norma je určena k využití laboratořemi při rozvoji jejich systémů řízení v oblasti kvality a administrativních a technických systémů, kterými řídí své činnosti. Mohou ji též využívat zákazníci laboratoří, řídící orgány a akreditační orgány při ověřování a uznávání způsobilosti laboratoří. Tato norma není určena jako základ pro certifikaci laboratoří, ale jako standard pro udělení akreditace.

  NAPIŠTE NÁM   |  MAPA STRÁNEK   |  SLOVNÍK POJMŮ