BEZPEČNOST
EFEKTIVITA
STANDARDY
518 343 804   222 938 871   forward@forwardline.cz   
vyhledat Vyhledej
  O NÁS   |  SLUŽBY   |  REFERENCE   |  KONTAKTY   |  KARIERA   |  PARTNEŘI  
NOVINKY
 
ŘÍJEN 2014 - 16.10.2014 připravujeme kurz METROLOG v praxi a 21.-22.10.2014 kurz BEZPEČNOST INFORMACÍ dle ISO/IEC 27001:2013 - požadavky revidované normy, nejen pro interní auditory
září 2014 - FORWARD Line a.s. pořádala kurz Interní auditor ISO 9001:2008 s přípravou na revizi 2015, účastníkům se nejvíce líbil výklad interaktivní formou, široké objasnění problematiky a praktické příklady.
květen 2014 - společnost FORWARD Line zahájila práci na projektu implementace Systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 18001 a SCC (Safety Certificate Contractors) ve společnosti PERI největším výrobcem, prodejcem a nájemcem systémů bednění a lešení na světě.

Více novinek
NOVINKY NA EMAIL
 
Chci zasílat informace o nových službách


Systém řízení kritických bodů – Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP)

Jedná se o analýzu nebezpečí narušení zdravotní nebo hygienické nezávadnosti potravin a/nebo poživatin, identifikaci kritických kontrolních bodů ve výrobních a distribučních procesech a preventivní řízení rizik v kritických bodech. Povinnost zavedení HACCP je obsahem legislativních předpisů pro jednotlivé oblasti výroby a distribuce potravin a poživatin (např. vyhláška MZe č.147/1998).

Přínosy systému

  • Přesun kontroly do prevence – snížení nákladů spojených s chybovostí a nápravou škod, ochrana před sankcemi
  • Celkové zvýšení kvality produktů, racionalizace výrobních postupů

Co získáte

  • Jistotu, že námi připravený systém lze verifikovat kterýmkoli akreditovaným orgánem, pomoc při jeho výběru
  • Kompletní metodickou pomoc, návrhy řešení a návrhy dokumentace pro řízení HACCP
  • Vyškolení a výcvik pracovníků odpovědných za uplatňování systému řízení kritických bodů a auditorů HACCP
  • Analýzu nebezpečí, identifikaci a posouzení rizik k biologickým, chemickým nebo fyzikálním příčinám
  • Identifikaci kritických kontrolních bodů (CCP – Critical Control Point), stanovení opatření a ověřování jejich funkčnosti
  • Návrhy dokumentů pro popis výrobků, technologické postupy, plány HACCP a formuláře pro záznamy o řízení HACCP
  • Periodické ověření funkčnosti systému nezávislými vnějšími analýzami, ověření plánů HACCP

Pro koho je HACCP

Pro organizace zabývajícím se výrobou, zpracováním a distribucí potravin a poživatin bez ohledu na velikost.


  NAPIŠTE NÁM   |  MAPA STRÁNEK   |  SLOVNÍK POJMŮ