BEZPEČNOST
EFEKTIVITA
STANDARDY
518 343 804   222 938 871   forward@forwardline.cz   
vyhledat Vyhledej
  O NÁS   |  SLUŽBY   |  REFERENCE   |  KONTAKTY   |  KARIERA   |  PARTNEŘI  
NOVINKY
 
ŘÍJEN 2014 - 16.10.2014 připravujeme kurz METROLOG v praxi a 21.-22.10.2014 kurz BEZPEČNOST INFORMACÍ dle ISO/IEC 27001:2013 - požadavky revidované normy, nejen pro interní auditory
září 2014 - FORWARD Line a.s. pořádala kurz Interní auditor ISO 9001:2008 s přípravou na revizi 2015, účastníkům se nejvíce líbil výklad interaktivní formou, široké objasnění problematiky a praktické příklady.
květen 2014 - společnost FORWARD Line zahájila práci na projektu implementace Systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 18001 a SCC (Safety Certificate Contractors) ve společnosti PERI největším výrobcem, prodejcem a nájemcem systémů bednění a lešení na světě.

Více novinek
NOVINKY NA EMAIL
 
Chci zasílat informace o nových službách


Systémy managementu bezpečnosti informací – Information Security Management Systems (ISMS)

Požadavky normy ISO/IEC 27001:2005 pokrývají kompletní systém řízení organizace za účelem preventivně působit na bezpečnost informačních technologií, infrastruktury a zvyšování povědomí zaměstnanců o důvěrnosti informací poskytnutých zákazníkem.

Přínosy systému

  • Zvýšení důvěryhodnosti a dojmu u zákazníků a profilu organizace, zlepšení podnikové kultury a komunikace
  • Standardizace činností, účinný management rizik bezpečnosti informací.
  • Standardizace a zabezpečení informačních systémů, zabezpečení dokumentů a dat – pořádek v dokumentech (elektronických i tištěných) a snížení rizik vyplývajících z možné ztráty a zneužití informací.
  • Kontinuita obnovy a údržby technických prostředků IT a dostupnost informací.

Co získáte

  • Doporučení k vydání certifikátu od akreditovaného certifikačního orgánu, odbornou pomoc při jeho výběru.
  • Identifikace a vyhodnocení nebezpečí a rizik bezpečnosti informací.
  • Metodické vzory pro tvorbu dokumentů, zpracování dokumentace, odborné konzultace a poradenství.
  • Odborné proškolení managementu a dalších pracovníků,
  • Provedení interních auditů systému a bezpečnosti IT, auditu ISMS u dodavatele a předcertifikačního auditu.

Pro koho je ISMS

Systém je možné zavést v jakékoli organizaci bez ohledu na její zaměření, produkty či velikost.

  NAPIŠTE NÁM   |  MAPA STRÁNEK   |  SLOVNÍK POJMŮ