BEZPEČNOST
EFEKTIVITA
STANDARDY
518 343 804   222 938 871   forward@forwardline.cz   
vyhledat Vyhledej
  O NÁS   |  SLUŽBY   |  REFERENCE   |  KONTAKTY   |  KARIERA   |  PARTNEŘI  
NOVINKY
 
ŘÍJEN 2014 - 16.10.2014 připravujeme kurz METROLOG v praxi a 21.-22.10.2014 kurz BEZPEČNOST INFORMACÍ dle ISO/IEC 27001:2013 - požadavky revidované normy, nejen pro interní auditory
září 2014 - FORWARD Line a.s. pořádala kurz Interní auditor ISO 9001:2008 s přípravou na revizi 2015, účastníkům se nejvíce líbil výklad interaktivní formou, široké objasnění problematiky a praktické příklady.
květen 2014 - společnost FORWARD Line zahájila práci na projektu implementace Systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 18001 a SCC (Safety Certificate Contractors) ve společnosti PERI největším výrobcem, prodejcem a nájemcem systémů bednění a lešení na světě.

Více novinek
NOVINKY NA EMAIL
 
Chci zasílat informace o nových službách


Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) – Safety Management Systems (SMS)

Systémy managementu dle normy OHSAS 18001:2007 a/nebo SafetyCert® specifikují nástroje řízení s cílem preventivně působit na BOZP a produkci bezpečných výrobků a zlepšit vztah organizace k BOZP.

Přínosy systému

  • Funkční zavedení legislativních předpisů z oblasti BOZP včetně jejich změn
  • Předcházení sankcím a trestním postihům preventivním zabezpečením možných dopadů na BOZP
  • Zavedení požadavků a preventivních opatření BOZP do výroby/služeb, a tím zvýšení prestiže a  image organizace
  • Zlepšení jak dodavatelsko-odběratelských vztahů, tak i interní a externí komunikace
  • Systém identifikace chyb a tím je zabráněno jejich opakování, zvýšení úspěšnosti ve výběrových řízeních

Co získáte

  • Doporučení k vydání certifikátu od akreditovaného certifikačního orgánu, odbornou pomoc při jeho výběru
  • Identifikace a vyhodnocení nebezpečí a rizik BOZP, identifikace platné legislativy a předpisů
  • Metodické vzory pro tvorbu dokumentů, individuální zpracování dokumentace, odborné konzultace a poradenství
  • Odborné proškolení pracovníků, provedení interních auditů, auditu u dodavatele a předcertifikačního auditu
  • Integraci systému managementu BOZP do kteréhokoliv jiného systému řízení.

Pro koho je SMS

Systém je možné zavést v jakékoliv organizaci bez ohledu na její produkty, činnosti či velikost.

  NAPIŠTE NÁM   |  MAPA STRÁNEK   |  SLOVNÍK POJMŮ